Tekenen en handvaardigheid krijgen op school veel aandacht. In de lagere groepen is dit een onderdeel van thema’s en projecten. De vrije expressie staat hierbij vaak centraal. In de hogere groepen worden meer gestructureerde eisen gesteld, waarbij de kinderen leren om door waarneming en fantasie een eigen originele stijl te ontwikkelen. 

Ook wordt er regelmatig gezongen en wordt er aan dans en drama gedaan. De leerlingen werken o.a. op basis van de methode ‘Moet je doen’ aan deze expressievakken. De kinderen krijgen het komend schooljaar muziekles van een vakdocent van de muziekschool. We hebben daar subsidie voor gekregen. De vakdocent geeft het ook door aan onze leerkrachten.

Voor het komend schooljaar verwachten wij zo muziek op een hoger niveau te tillen.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.