Op initiatief van een aantal ouders is een steunstichting opgericht: Vrienden van de Julianaschool. Deze stichting heeft tot doel om middels extra voorzieningen voor de school het onderwijs toekomstbestendig te maken. Door een aparte vrijwillige dotatie aan de stichting is de school in staat om extra leermiddelen aan te schaffen.

Voor meer informatie: www.vriendenvandejulianaschool.nl

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.