De Julianaschool


Grotere kaart weergeven


Grotere kaart weergeven

 

De Julianaschool ligt in de Oranjebuurt in Overveen. Deze buurt is in de jaren ’30 ruim opgezet met veel groen.  Het gebouw heeft een authentieke uitstraling, er zijn twee grote speelpleinen, een gymzaal, een tuin en een aangrenzend sportveld  aan de Vrijburglaan.

De Julianaschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Openbaar onderwijs is voor ieder kind uit de buurt toegankelijk, ongeacht godsdienstige, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond of nationaliteit. Leerlingen komen in aanraking met verschillende normen en waarden. Gelijkwaardigheid en respect voor verschillende opvattingen staan hierbij voorop. Hierdoor leren de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan en elkaar te waarderen.
Samen met negen andere openbare scholen uit de regio valt de Julianaschool onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.