Welkom bij de Julianaschool

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.

Leer en ontdek!

Op onze openbare school worden kinderen gezien, gekend en krijgen ze de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben. Ze voelen zich hier thuis. Wij ervaren dat in die warme, veilige en stimulerende omgeving leren leuk, uitdagend én ongedwongen is. En dat ieder kind zich als vanzelfsprekend spelenderwijs ontwikkelt tot de beste versie van zichzelf. Ze worden daarin enthousiast, deskundig en met liefdevolle aanmoedigingen begeleid door ons lerarenteam, dat naast onderwijs, ook ervaring uit andere beroepen inbrengt.

We staan voor een eigentijds, breed lesprogramma, waarin ook Engels, digitalisering en het ontwikkelen van vaardigheden en talenten opgenomen zijn. Onze ramen en deuren staan daarom open. Wij trekken eropuit om in onze groene, historische, inhoudsvolle omgeving te leren, te ontdekken en te sporten. Gastdocenten, ouders en verzorgers sluiten bij ons aan om met ons te maken, te doen en te ondernemen: zoals de grote betrokkenheid van de MR en de ouderraad, de Julianaparade, de wandel 3-daagse, een kerstviering met allure, een actie voor het goede doel en nog veel meer.

De zeven van de Julianaschool

  1. Een rijke leeromgeving met een eigentijds, afwisselend lesprogramma: kennen én kunnen zijn in balans. 
  2. Sterke, inhoudelijk goede leerkrachten, die breed georiënteerd zijn op de wereld en proactief inspelen op de steeds veranderende samenleving (dynamisch).
  3. Een actieve invulling van educatief partnerschap in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers. 
  4. Stimulerende groepen: 60% van de leerlingen scoort bovengemiddeld.
  5. Een markant schoolgebouw met karakter, historie en veel groene buitenruimte. 
  6. In verbinding met de omgeving: ‘de ramen en deuren van de school staan open’. 
  7. Een rijk palet aan bijzondere ‘buitenschoolse’ activiteiten.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.