In september/oktober ontvangt u een brief van de OR over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage zorgt ervoor dat de OR in samenwerking met teamleden van school, jaarlijks bovenstaande activiteiten kan organiseren voor de leerlingen. Houdt u er rekening mee dat indien de OR de ouderbijdrage niet kan innen, allerlei activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Tijdens de jaarlijkse ouderavond wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Mocht u problemen hebben met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, neemt u dan contact op met de directeur voor een betalingsregeling.

In het voorjaar ontvangt u van ons informatie over de schoolreis en de daarbij behorende bijdrage van de ouders. Iedere ouder vragen wij het geld voor het schoolreisje te voldoen. Mocht u problemen hebben met het betalen van het schoolreisgeld, neemt u dan contact op met de directeur voor een betalingsregeling.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.