Het basisonderwijs in Nederland kost u in principe niets.
Onze school biedt echter naast onderwijs tevens allerlei activiteiten om het leren en leven op school voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas-, Paas- en Kerstvieringen etc.
Deze activiteiten vallen buiten het verplichte onderwijsprogramma en worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

De Medezeggenschapsraad (MR) stelt de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks vast op voorstel van de Ouderraad en de school. In het voorjaar ontvangt u informatie over de schoolreis en de daarbij behorende bijdrage van de ouders/verzorgers.

Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage of de bijdrage voor het schoolreisje niet voldoen sluit de school de leerling niet uit van deelname aan bovengenoemde activiteiten. Ook wordt er voor deze leerlingen geen alternatief aangeboden.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.