In september/oktober ontvangt u een brief van de OR over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage zorgt ervoor dat de OR in samenwerking met teamleden van school, jaarlijks activiteiten kan organiseren voor de leerlingen. Houdt u er rekening mee dat indien de OR de ouderbijdrage niet kan innen, allerlei activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Tijdens de jaarlijkse ouderavond wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Mocht u problemen hebben met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, neemt u dan contact op met de directeur voor een betalingsregeling.

In het voorjaar ontvangt u van ons informatie over de schoolreis en de daarbij behorende bijdrage van de ouders. Iedere ouder vragen wij het geld voor het schoolreisje te voldoen. Mocht u problemen hebben met het betalen van het schoolreisgeld, neemt u dan contact op met de directeur voor een betalingsregeling.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.