De Ouderraad (OR) zorgt jaarlijks voor een aantal leuke, educatieve, creatieve en ontspannende activiteiten voor de leerlingen. De activiteiten dragen bij aan de algemene ontwikkeling van de leerlingen, de sfeer op school en het klassengevoel. 

Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan:

  • Activiteiten rondom Natuur, Milieu en Educatie
  • Aanschaf nieuwe bibliotheekboeken
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Sportdag/Koningsspelen
  • Voorleesontbijt
  • Paasfeest
  • Creatieve materialen
  • Julianaparade

Tevens vindt de OR het belangrijk om ouders zoveel mogelijk bij school te betrekken. Ideeën voor nieuwe activiteiten of op- en aanmerkingen op de georganiseerde evenementen horen we dan ook graag. Naast deze inbreng hebben wij bij de organisatie van de verschillende evenementen ook regelmatig de hulp van ouders nodig. Omdat de meesten werkende ouders zijn en tijd schaars is, is het prettig als ouders ons mee willen helpen tijdens de diverse activiteiten. Zo kunnen we altijd goed hulp gebruiken bij het versieren (en naderhand opruimen) van school met Sinterklaas en Kerst, maar ook bij andere activiteiten stellen wij de hulp erg op prijs. In de Maandbrief en/of via een mail van de klassenouders kondigen wij aan wanneer we hulp kunnen gebruiken. Wij waarderen het enorm als veel ouders hier gehoor aan geven en we gezamenlijk met hen een leuk evenement voor onze kinderen kunnen organiseren.

Om de verschillende activiteiten te bekostigen, vragen we alle ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar om een vrijwillige ouderbijdrage per leerling. Deze bijdragen worden door de OR beheert en uitsluitend besteed aan activiteiten die de OR voor de leerlingen organiseert
De OR bepaalt per evenement wat hun bijdrage hiervoor is en zij ziet erop toe dat de kosten binnen het gestelde budget blijven.

De OR bestaat uit 12 ouders die samen hun bijdrage leveren aan de bloei van school. De OR wordt samengesteld uit ouders van kinderen uit verschillende groepen. De leden van de OR zitten voor twee tot drie jaar in de OR. 

Heeft u suggesties, ideeën, opmerkingen of u wilt zelf deelnemen in de OR, neem dan contact met ons op, wij vinden het leuk om van u te horen! Spreek ons gerust aan op school, stop een briefje in ons postbakje in de docentenkamer of stuur ons een mail (or.julianaschool@stopoz.nl).

 

 

 

 

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.