Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten is een voorwaarde voor een gezonde organisatie. Deze samenwerking vindt op allerlei gebieden plaats, en in de medezeggenschapsraad (MR) worden de beleidsvoorstellen van het bestuur door vertegenwoordigers van de ouders en het personeel besproken.

De verschillende geledingen hebben, afhankelijk van het onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in een reglement. De MR kan natuurlijk zelf ook ideeën aandragen.

De oudergeleding en de personeelsgeleding bestaan ieder uit 5 vertegenwoordigers. De directeur treedt desgewenst op als adviseur namens het bestuur. De zittingstijd van beide geledingen is twee jaar. De MR wil alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigen. U kunt dus altijd contact opnemen met de leden.

De vergaderingen zijn openbaar en worden in het schoolgebouw gehouden. De data vindt u in de jaarkalender. Toehoorders zijn dus welkom.

Voor vragen kunt u ook altijd de MR mailen: mr.julianaschool@stopoz.nlNotulen MR vergaderingen
20180618_MR_Notulen.pdf
20180918_MR_Notulen.pdf
20181015_MR_Notulen.pdf
20181119_MR_Notulen.pdf
20190112_MR_Notulen.pdf
20190304_MR_Notulen.pdf
20190404_MR_Notulen.pdf
20190515_MR_positie_vacant.pdf
20200528_MR_Notulen.pdf
20201008_MR_notulen.pdf
20210318_MR_Notulen.pdf
20210301_MR_Notulen.pdf
210902_MR Notulen.pdf

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.