Medenzeggenschapsraad
Medezeggenschap is er voor en namens de ouders en het personeel van school.
De medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool levert vanuit kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders en personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. De MR functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directie.
Als vertegenwoordiger van de achterban, zonder last of ruggespraak, wil de MR voldoende informatie verwerven en verstrekken.

Wat doet de MR?
De MR heeft invloed op het beleid van school. Veel staat hierover beschreven in het MR reglement.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals bijvoorbeeld verbeteringen en vernieuwingen van het onderwijs, de geldbesteding en de veiligheid op school. De MR is vooral een adviserend orgaan en heeft zijn wettelijke bevoegdheden uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op verschillende terreinen heeft de MR een specifiek instemming- of adviesrecht. 
Instemming betekent dat de MR en de directie het over een bepaald onderwerp met elkaar eens moeten zijn (bijvoorbeeld het schoolplan). De MR gebruikt verder het adviesrecht om, gevraagd en ongevraagd, advies te geven over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld een verbouwing op school). Naast deze formele bevoegdheden is de MR ook een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen en/of suggesties.

Samenstelling van de MR
De MR is een gekozen raad en bestaat uit een personeelsgeleding van 4 medewerkers en een oudergeleding van 4 ouders. Afhankelijk van het onderwerp kan het accent bij de personeelsgeleding liggen of bij de oudergeleding. In de praktijk trekken beide geledingen vaak samen op.

MR samenstelling 2022-2023:

Ouders:

Personeel:

Laura van Willigen (voorzitter)

Pieter Dedel

Ruth Bergmans

Arjen Blankhorst

Monique Heideman (secretaris)

Karen Kat

Fredericke Langenhorst

Marelle Hoogland

 


MR vergaderingen
Per schooljaar heeft de MR meerdere reguliere vergaderingen gepland, daarnaast komt de MR alleen samen indien opportuun. Onderdeel van de vergaderingen is onder andere overleg met de directie. De vergaderingen zijn openbaar en de reguliere vergaderdata vindt u in de jaarkalender. Indien u een vergadering wenst bij te wonen, dan kunt zich hiervoor aanmelden via een bericht naar ons e-mailadres. Alle betreffende notulen worden op deze pagina gepubliceerd, alsmede de jaarverslagen.

Heeft u een vraag, een suggestie, of wilt u ons iets anders meedelen?
Stuur ons dan een bericht via ons e-mailadres: mr.julianaschool@stopoz.nl
 

MR notulen en documenten

MR jaarverslag 2022-2023.pdf
MR jaarverslag 2021-2022.pdf
MR_reglement.pdf

14-3-2024_MR Notulen

15-11-2023_MR Notulen.pdf

19-10-2023_MR Notulen.pdf

27-9-2023_MR Notulen.pdf
11-05-2023_MR Notulen.pdf
05-04-2023_MR Notulen.pdf
31-01-2023_MR Notulen.pdf
04-10-2022_MR notulen.pdf
08-09-2022_MR notulen.pdf
28-06-2022_MR notulen.pdf
12-05-2022_MR Notulen.pdf
07-04-2022_MR Notulen.pdf
08-03-2022_MR Notulen.pdf
03-02-2022_MR Notulen.pdf
04-11-2021_MR notulen.pdf
05-10-2021_MR notulen.pdf
02-09-2021_MR notulen.pdf
MR jaarverslag 2020-2021.pdf
18-03-2021_MR notulen.pdf
01-03-2021_MR notulen.pdf
08-10-2020_MR notulen.pdf
28-05-2020_MR notulen.pdf
04-04-2019_MR_notulen.pdf
04-03-2019_MR notulen.pdf
12-01-2019_MR notulen.pdf 

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.