De school streeft naar een open communicatie tussen de diverse geledingen. Wederzijds vertrouwen en respect zijn hierbij essentieel. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hoe de school om gaat met uw probleem. Mocht u er met de leerkracht en/of de directie niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Contactpersonen

De contactpersoon is er voor de eerste opvang van de klacht en de juiste verwijzing hiervan. Dit kan ook het begeleiden van een gesprek tussen een leerlingen en zijn/haar leerkracht zijn. Voor alle duidelijkheid: wij zijn er om kinderen, ouders en personeel te begeleiden in de juiste afhandeling van een klacht. De contactpersonen zijn er niet om ze op te lossen. U kunt ook rechtstreeks uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van het openbaar onderwijs: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Interne contactpersoon:

Monique Heideman
Willem de Zwijgerlaan 120
2051 KK Overveen
Tel: 023 - 52 60 363
E-mail: monique.heideman@stopoz.nl

Externe contactpersoon:

Lilian Vermeulen
Tel: 070 - 260 00 32
E-mail: info@cvp-plus.nl

Anton de Leeuw
Tel: 070 - 260 00 32
E-mail: info@cvp-plus.nl

Klachtencommissie van het openbaar onderwijs

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel: 0348 - 40 52 45
E-mail: info-lgc-lkc@vosabb.nl
Website: www.lgc-lkc.nl

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.