Werken aan de kwaliteit van het onderwijs kent op onze school een lange traditie. Jaarlijks kiezen we enkele thema's die we eventueel samen met externen vormgeven. Het betreft thema's op het niveau van het management, van het team en van de groep. De te bereiken doelen leggen we vast in het Schoolplan. Thema’s die de komende jaren centraal staan zijn thematisch werken, ICT, creativiteit en communicatie. Het schoolplan ligt voor u ter inzage bij de directeur.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.