Voor het inschrijven van leerlingen hanteert de Julianaschool een aannamebeleid.

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk. Voor het (voorlopig) aanmelden van een kind dient men een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u op de website of kunt u per mail aanvragen.

Aanmelden betekent nog niet dat een kind wordt geplaatst.  Bij het plaatsen van leerlingen houdt de directeur rekening met een evenwichtige verdeling tussen het aantal jongste, middelste en oudste kinderen in een groep.

Indien er voldoende plaats is verandert een aanmelding in een definitieve inschrijving.

Bij teveel aanmeldingen wordt de volgende volgorde van aanname gehanteerd.
 1. Broertjes en zusjes van onze leerlingen worden altijd met voorrang geplaatst;
 2. Kinderen woonachtig in Overveen.
 3. Kinderen woonachtig in Bloemendaal
 4. Kinderen woonachtig in Haarlem.
 5. Kinderen komend van buiten de regio en die nog geen school hebben in de regio (bijv. expatkinderen) en komen wonen in
 6. Overveen, Bloemendaal of Haarlem.
 7. Kinderen komend van een andere basisschool buiten Overveen, Bloemendaal of Haarlem.
 8. Overige kinderen.

Wachtlijst:

De directeur besluit of er voor een bepaalde groep (groepen) een wachtlijst zal worden ingesteld. Criteria die voor de directeur bepalend zijn voor het instellen van een wachtlijst:

 • Aantal leerlingen in groep (kan verschillen i.v.m. zwaarte groep).
 • Aantal leerlingen met speciale behoeftes/aandacht.
 • Rustige groep/drukke groep.
De school houdt geen plaatsen open voor wachtlijstkinderen waarvan de startdatum niet zeker is. Kinderen worden op volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst. Voor plaatsing is relevant de datum van aanmelding, de volgordecategorie die geldt voor uw kind en de definitieve startdatum.

Tussentijdse instroom

Bij tussentijdse instroom streeft de Julianaschool ernaar complete gezinnen voorrang te geven. Bij de plaatsing geldt in geval van te veel aanmeldingen dezelfde volgorde van aanname.

Plaatsing

Zodra de directeur weet of een kind geplaatst kan worden, wordt contact met de ouders opgenomen. De Julianaschool streeft ernaar om uiterlijk zes maanden voordat het kind 4 jaar wordt, duidelijkheid te kunnen geven over de definitieve plaatsing. Bij tussentijdse instroom wordt zo snel mogelijk na aanmelding een beslissing over de plaatsing genomen. In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de directeur.

Niet op de wachtlijst toch naar school.


Het kan voorkomen dat de groepen het maximaal aantal leerlingen hebben bereikt op het moment dat u uw zoon of dochter aanmeld voor de Julianaschool. Toch wilt u onderwijs in deze omgeving. Wij werken samen met de Bornwaterschool in Bloemendaal zij kunnen bij voldoende plaats een plek bieden om te voorkomen dat uw kind op de wachtlijst komt te staan. Uw kunt een afspraak maken met mevr. Z. van der Geest voor een kennismaking met de school.

Plaatsingsbeleid Haarlem geldt niet voor de Julianaschool.

De gemeente Haarlem  voert per 1 maart 2018 een plaatsingsbeleid voor Haarlemste basisscholem in. Dit betekent dat er in Haarlem nieuwe regels en afspraken zijn om kinderen aan te melden en in te schrijven. Voor alle duidelijkheid: bij aanmelding op onze school geldt het nieuwe Haarlemse plaatsingsbeleid niet. Op onze school zijn alle kinderen uit onze direct omgeving van harte welkom. Dit geldt ook voor kinderen uit de gemeente Haarlem die vlakbij onze school wonen. Ouders zijn van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Ook goed om te weten voor ouders van jonge kinderen die binnenkort een schoolkeuze moeten maken. Op dit moment hebben we nog geen wachtlijst. Zegt het voort!

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.