Het spreekt voor zich dat wij er alles aan doen om u zo goed mogelijk te informeren. Wij hopen dat u, als u behoefte heeft aan overleg, naar de school toe komt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt op school. 

Wij communiceren met ouders via onderstaande kanalen.

Website

Op deze website vindt u de nodige informatie over de Julianaschool. Regelmatig wordt de site geactualiseerd.

Contact met de school

Wij kennen geen spreekuur. Wij vinden dat u ons altijd, indien nodig, moet kunnen spreken. Wanneer u de directeur of een leerkracht wilt spreken, verzoeken wij u dit zo veel mogelijk na schooltijd te doen. Wilt u ervan verzekerd zijn dat wij u te woord kunnen staan, maakt u dan even een afspraak met ons. Als u voor schooltijd iets aan ons wilt doorgeven, doet u dat dan bij voorkeur voor 8.25 uur. 

Informatieavond

In het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een informatieavond georganiseerd. U kunt dan kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) en wij zijn in de gelegenheid u te informeren over het onderwijs van dat jaar. Specifieke activiteiten per leerjaar kunnen wij dan ook aan u doorgeven.

Parro

Tijdens verschillende activiteiten, projecten, schoolreisjes, e.d. worden foto’s gemaakt en op Parro geplaatst. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van uw kind, dan kunt u zelf uw privacy voorkeuren aanpassen in de Parro app.

Schoolgids

Deze schoolgids is bij uitstek een informatiebron om onze school te leren kennen. Jaarlijks zal de gids op relevante punten worden aangepast.

Rapporten

Vanaf groep 3 krijgt uw kind twee keer per jaar een rapport over zijn of haar vorderingen. Voor de groepen 1-2 wordt een verslag gemaakt.

Rapportgesprekken

Na het uitgaan van rapport 1 en 2 houden wij 10-minutengesprekken, zodat de leerkracht met u van gedachten kunnen wisselen over het functioneren van uw kind op school. Mocht blijken dat dit niet voldoende is, dan maken wij een vervolgafspraak met u.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.