Kinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden vallen onder de leerplicht. De regels zijn duidelijk, zo is er vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. Klik hier
 om te kijken in welke omstandigheden u extra verlof aan kunt vragen. Wanneer u, uw kind ongeoorloofd van school houdt is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. 

Mocht u een extra verlof willen aanvragen dan kan dat via het verlofformulier.  In dit formulier staat de procedure vermeld en kunt u zien in welke gevallen u wel of juist geen recht heeft op verlof. Klik hier voor het verlofaanvraagformulier.

Lever het ingevulde formulier tijdig in (uiterlijk vier weken voor aanvang van het gewenste verlof) bij de administratie van de Julianaschool, via administratie.julianaschool@stopoz.nl.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.