Wij vinden het van groot belang de ontwikkeling van uw kind adequaat te volgen en ons programma voor hem of haar aan te passen. Het werk van de kinderen wordt dagelijks gecontroleerd of geobserveerd.

De door ons gekozen methoden bieden regelmatig een toets aan. Dit geeft ons een goed inzicht in de beheersing van de leerstof. Kinderen die de stof beheersen, kunnen verder gaan met verrijkende stof. Voor de zwakkere leerling wordt extra hulp geboden in de groep zelf. De uitslag van de toetsen, de vorderingen van het kind en alle specifieke hulp worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem en in onze groepsplannen. Driemaal per jaar wordt binnen de groepsbespreking het functioneren van alle kinderen besproken. Voor enkele kinderen zullen deze besprekingen frequenter zijn.

Het spreekt voor zich, dat wij u - indien daar aanleiding voor is - uitnodigen voor een gesprek om de vorderingen te bespreken en u in te lichten hoe wij de begeleiding verder willen aanpakken.

Naast de twee 10-minutengesprekken per jaar, stellen wij het zeer op prijs als u, indien nodig, het initiatief neemt om de eventuele problemen aan ons voor te leggen. In een goede samenwerking kunnen we uw kind het beste begeleiden.

Ons leerlingvolgsysteem en het leerlingendossier zijn alleen toegankelijk voor de leerkrachten en voor de ouders zelf op schriftelijk verzoek. Wij houden ons in deze aan de wet op de privacy.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.