Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders zijn belangrijk op de Julianaschool. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die ervaren dat de wereld thuis en de wereld op school bij elkaar horen en elkaar aanvullen, zullen zich op school prettiger voelen.

Informatie uitwisselen

Ouders kennen hun kind goed en kunnen de groepsleerkracht veel vertellen over de verschillende kanten van hun kind. Die informatie komt de groepsleerkracht in de dagelijkse omgang met het kind goed van pas. De school informeert de ouders op ouderavonden, via de nieuwsbrief en website over wat er op school gebeurt. Hierop kunnen ouders thuis dan weer inspelen. Ouders en groepsleerkrachten hebben minstens twee keer per jaar een gesprek over de ontwikkeling van het kind.

We horen graag de mening van ouders over de dagelijkse gang van zaken op school en stellen de inbreng van ouders op prijs. We vinden het fijn om te horen wat goed gaat, maar willen ook graag weten wat beter kan en staan open voor ideeën van ouders.

Ouderhulp

We prijzen ons gelukkig dat elk jaar weer ouders helpen bij verschillende activiteiten in en buiten de klas. Voorbeelden zijn: schoolreisjes, sportdag, autovervoer bij excursies, hulp bij spelletjes, hulp bij de informatiebibliotheek. Allemaal activiteiten die mede door de inzet van ouders tot een succes worden gemaakt. Ouders die een bijdrage leveren aan onderwijsactiviteiten doen dat altijd onder verantwoordelijkheid en onder supervisie van de leerkrachten.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.