Visie van de Julianaschool

“De Julianaschool begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Wij bieden betekenisvol onderwijs op maat en hebben oog voor meetbare én merkbare opbrengsten”.

De drie pijlers van onze visie:

  1. V = Vaardig
  2. A = Aardig
  3. W = Waardig

V

Kerncurriculum (basis): taal (nederlands en engels), rekenen, digitale geletterdheid. Ontwikkelen vakoverstijgende vaardigheden zoals ‘leren leren’, creëren, kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Leerlingen zijn, naar hun eigen mogelijkheden, cognitief klaar voor de overstap naar het VO. Leerlingen zijn zich bewust van hun burgerschap en weten hoe de maatschappij er uit ziet.

A

Leerlingen hebben de attitude en vaardigheden om samen te werken, samen te leren en sociale relaties aan te gaan en te onderhouden.

W

Creativiteit en talentontwikkeling
Kennis van Kunst en Cultuur (ook andere culturen)
Verantwoordelijkheid en zorg voor de maatschappelijke omgeving
Kennis en attitude in duurzaamheid
Reflecteren op eigen handelen

Dat gaan we organiseren door:

Een afgebakend wettelijk kern-curriculum (in de ochtenden)

Een dynamisch-curriculum dat past bij de leerlingen, de ouders en de omgeving van de Julianaschool (thematisch werken) (tijdens de middagen)

In het thematisch werken ‘staan de ramen en de deuren van de school open’ om het onderwijs zo realistisch mogelijk te laten zijn en dankbaar gebruik te kunnen maken van specifieke ervaring en expertise van ouders, organisaties en bedrijven.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.