Directeur
Karin Dol-Mul 

Managementteam
Het MT wordt gevormd door directie, intern begeleiders en coördinatoren.  

Interne begeleiding
In het kader van de zorgverbreding zijn aan de Julianaschool twee intern begeleiders verbonden, die er in samenwerking met en ter ondersteuning van de groepsleerkrachten voor zorgen dat alle leerlingen onderwijs “op maat” krijgen. 

Intern begeleiders
Jorrit Koot Groep 1 t/m 4
Elselies Kokkedee Groep 5 t/m 8

Leerkrachten
Anneke Huijboom Linda Koeman Philip de Liagre Böhl
Anouk Tinholt
Lucas Stijnman Remco Blaas
Charlotte Bouma Maaike Cappel Roel Schenkels
Ellis van Eerden Maaike Paap Vera Jansen
Fredericke Langenhorst Marelle Hoogland
Janine Nijenbandring Marinke Manger
Jorrit Koot Max Mulders
Julia Dijkstra Monique Heideman
Karen Kat Pauline van Bohemen
Laurie Spruijt Pauline Spruijt

Vakleerkracht

Stefan Holthaus Gym
Arie van der Plas Levensbeschouwing  

Ondersteunende medewerkers 

Annemarike Joosten Onderwijsassistent
Paulien Franken Onderwijsassistent
Rik Geestman Leerkrachtondersteuner
Lal de Boer Leerlingenadministratie
Suzanne Vosshard Management assistent

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.