Bij ons in de lessen staat plezier in bewegen voorop. Daarnaast is het doel van opvoeding in bewegingsonderwijs om leerlingen op een kansrijke en verantwoorde wijze te leren deelnemen aan bewegingssituaties. De vaardigheden om aan deze bewegingssituaties deel te nemen, verwerven de leerlingen langs verschillende tussendoelen. 

De leerlingen leren tevens om op verschillende wijzen en in verschillende rollen deel te nemen aan bewegingssituaties. Ze leren gezamenlijk een bewegingssituatie op gang te houden en leren om te gaan met problemen en belemmeringen die zich daarbij kunnen voordoen.

In groep 1 en 2 krijgen de kinderen les van de eigen leerkracht in het speellokaal of op het plein. 

Het bewegingsonderwijs in groep 1 en 2 kent daarbij drie aspecten, te weten:

  1. Lessen met groot materiaal. De kinderen oefenen dan klimmen, klauteren, balanceren, enz.;
  2. Spellessen met drama, dans, kleuterspelletjes zowel tik- als zangspelen en klein materiaal als hoepels en pittenzakken;
  3. Buitenspel: gezamenlijke spelletjes, vrij spelen op klimtoestellen en met materiaal als karren en fietsen en zandbak met zandbakspullen.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de methode ´Bewegingsonderwijs´ in de speelzaal.

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen 2 keer per week 1 uur of 1 keer week een blokuur van 2 uur bewegingsonderwijs van de vakdocent gym.

Er is een jaarlijkse sportdag voor de groepen 1 t/m 8. Ook zijn er verschillende sporttoernooien waar groepen 6 t/m 8 aan deelnemen. Tevens wordt er incidenteel voor de andere groepen sportactiviteiten georganiseerd.

De groepen 8 verdedigen jaarlijks de eer bij het schoolvoetbal-  en peanutbaltoernooi, die georganiseerd worden in de gemeente Bloemendaal. We werken binnen en buiten de gymlessen naar deze toernooien toe. 

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.