Onze leerlingen zijn over 17 groepen verdeeld. Onze groepsgrootte ligt gemiddeld rond de 25 leerlingen. De kinderen van de groep 1-2 zitten bij elkaar in een “gecombineerde” groep. Er zijn vijf groepen 1-2. Deze gecombineerde groepen hebben een heel positieve invloed op de ontwikkeling van ieder kind. Vanaf groep 3 zijn er van ieder leerjaar twee enkele klassen.

De groepen zijn verdeeld in bouwen:

  • Onderbouw: groepen 1 en 2
  • Middenbouw: groepen 3 t/m 5
  • Bovenbouw: groepen 6 t/m 8

Overgang naar de volgende groep

In principe gaan alle kinderen over naar de volgende groep. In sommige gevallen adviseren wij een jaar verlenging. Tijdens oudergesprekken komt dit advies verschillende malen naar voren en wordt goed en zorgvuldig met de ouders/verzorgers doorgenomen. De eindverantwoording ligt bij de school.

Maakt een kind in de hogere groep een snellere ontwikkeling door, dan zal het team eerder geneigd zijn om de leerling binnen zijn/haar jaargroep extra verrijkingsstof aan te bieden, eventueel in samenwerking met de intern begeleider.

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.