Coronamaatregelen Julianaschool

Laatste update betreft coronamaatregelen bij kinderen:
Lees hier de meest recente informatie van de GGD.

Beleid Stopoz

Afspraken rondom de preventie van Corona binnen de scholen van Stopoz

De onderstaande afspraken zijn binnen het Kernteam Coronamaatregelen tot stand gekomen. Het doel van deze afspraken is om voor alle betrokkenen binnen de scholen van Stopoz (kinderen, personeel, ouders en externen) gezamenlijk een handreiking te bieden ter beheersing van het coronavirus. Deze maatregelen nemen we in het belang van de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen. Het doel is met deze afspraken ook om het fysieke contactonderwijs op een goede en werkbare manier te blijven organiseren, nu en in de toekomst.

In dit kernteam zitten schoolleiders, stafmedewerkers en een afvaardiging van de GMR.

De richtlijnen vanuit de overheid (kabinet en ministeries), het RIVM en de PO-raad zijn het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze afspraken.

We verzoeken iedereen zich aan deze afspraken te houden in het belang van de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen en de personeelsleden van Stopoz. Mochten er vragen zijn, kunnen deze aan de directeur worden gericht.

Het onderwijs

 • Het uitgangspunt is dat alle kinderen contactonderwijs volgen op de school.
 • Als de groepsleerkracht corona gerelateerde klachten heeft en daardoor niet op school mag werken, zal – wanneer mogelijk – thuisonderwijs georganiseerd worden door de groepsleerkracht.
 • Als er geen thuisonderwijs georganiseerd kan worden zal de school zorgen voor thuiswerk. Het kind werkt dan zelfstandig thuis met materialen die door school beschikbaar worden gesteld.
 • Als de groepsleerkracht langere tijd ziek is, zal gezocht worden naar personele vervanging, zodat het contactonderwijs weer doorgang kan vinden.

De kinderen

 •  Het uitgangspunt is dat alle kinderen naar school gaan en contactonderwijs volgen. Als het kind Corona gerelateerde klachten heeft of is vastgesteld dat de leerling besmet is met Covid-19, blijft het kind thuis.
 • Als bij een kind Covid-19 is vastgesteld, blijft het in quarantaine volgens de richtlijnen en het advies van de GGD.
 • Als een kind geen corona gerelateerde klachten heeft, niet ziek is en toch niet aanwezig is op school, neemt de directeur contact op met de ouder met het verzoek om het kind naar school te brengen. De directeur kan uiteindelijk bij overtreding van de wet op de leerplicht een melding doen bij Leerplicht, op het moment dat kinderen, die geen corona gerelateerde klachten hebben en niet ziek zijn, niet naar school gebracht worden. 

Gewijzigde regels voor kinderen
In het meest recente protocol zijn de regels voor het thuishouden van kinderen gewijzigd.De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor de website van het RIVM.

Algemene hygiëne-maatregelen

 • De eerder gecommuniceerde hygiëne-maatregelen blijven de komende periode van kracht. Nogmaals samengevat:
 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.

 

Ventilatie

Het is belangrijk alle ruimten in de school regelmatig te luchten bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten en recirculatie van lucht binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon te voorkomen. Het is raadzaam om de kinderen extra laagjes aan te geven en mogelijk een extra vest mee te geven.

Algemeen
Voor alle richtlijnen die niet in dit overzicht staan, hanteren we het protocol vanuit de PO-raad.

 

 

Schoolgids

Actueel

De school

Op de Julianaschool beleeft uw kind de schooltijd van zijn/haar leven. En het leert alles wat het moet kennen én kunnen om moeiteloos uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.