Ouders

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders zijn belangrijk op de Julianaschool. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die ervaren dat de wereld thuis en de wereld op school bij elkaar horen en elkaar aanvullen, zullen zich op school prettiger voelen.

Informatie uitwisselen

Ouders kennen hun kind goed en kunnen de groepsleerkracht veel vertellen over de verschillende kanten van hun kind. Die informatie komt de groepsleerkracht in de dagelijkse omgang met het kind goed van pas. De school informeert de ouders op ouderavonden, via de nieuwsbrief en website over wat er op school gebeurt. Hierop kunnen ouders thuis dan weer inspelen. Ouders en groepsleerkrachten hebben in ieder geval drie keer per jaar een gesprek over de ontwikkeling van het kind.

We horen graag de mening van ouders over de dagelijkse gang van zaken op school en stellen de inbreng van ouders op prijs. We vinden het fijn om te horen wat goed gaat, maar willen ook graag weten wat beter kan en staan open voor ideeën van ouders.

Meedoen

Ouders kunnen ook meedoen aan tal van activiteiten. Van het meehelpen bij een creatieve opdracht tot het uitvoeren van luizencontrole, van lid van de Oudercommissie tot rijden bij een excursie, er zijn allerlei mogelijkheden om betrokken te zijn bij onze school.

Kortom: Ouders horen er helemaal bij. Kinderen, ouders en team vormen samen De Julianaschool.